Co to jest Combat Jujitsu?

Co to jest Combat Jujitsu?

W 1990 roku w Brennej koło Cieszyna na międzynarodowym obozie Budo zaproszeni mistrzowie: 7 DAN Jujitsu Iźi Synek – szef szkolenia jednostek specjalnych z Czechosłowacji, 8DAN Jujitsu Dr Josef Linder – szkoleniowiec jednostek Amerykańskich i Rosyjskich pokazali uproszczony system działań w sytuacjach ekstremalnych nazywając go COMBAT JUJITSU i objaśniając uczestnikom ideę tworzenia kombinacji technik do szybkiego obezwładniania i obrony przed różnymi rodzajami broni. Uczestnikami obozu było 165 zawodników i instruktorów różnych systemów: Karate, Judo, Jujitsu, Aikido, Kempo, Hapkido jak również żołnierze z pododdziałów szturmowych 18 bdsz z Bielska Białej i 16 bdsz z Krakowa i z grup AT z KSP z Warszawy. Na obozie tym, który trwał około tygodnia zdawano egzaminy na wyższe stopnie mistrzowskie Jujitsu i Karate oraz równolegle odbywało się „zamknięte szkolenie” dla instruktorów w zakresie Combat Jujitsu i technik interwencji. Decyzję o poddaniu się komisyjnemu międzynarodowemu egzaminowi na uprawnienia instruktorskie Combat Jujitsu podjęła jedna osoba – Ryszard Król, który zdał go pozytywnie. Egzamin został sfilmowany. Późniejsze kontakty z Budo Federation w Austrii, która organizowała specjalistyczne szkolenia dla służb i jednostek specjalnych i instruktorów policyjnych zaowocowały dalszym rozwinięciem wiedzy i poziomu wyszkolenia metodycznego niewielkiej grupy uczestników z Polski.

Na szkoleniach tych zwrócono uwagę na metody szybkiego nauczania oparte o odruchy obronne człowieka i udowodniono „Polskim sceptykom” wywodzącym się przeważnie z karate, że można połączyć różne systemy walki dla ratowania „skóry” w dramatycznych sytuacjach. Grupa Polska składała się w większości z doświadczonych instruktorów o wysokich stopniach mistrzowskich z Karate i Jujitsu i dlatego łatwiej przychodziło im opanowanie materiału technicznego niż innym grupom z zachodu. Dało to początek treningom Combat Jujitsu w Polsce rozpoczętych przez grupę instruktorów Polskiego Związku Karate, Polskiego Związku Jujitsu wokół Ośrodka w Bielsku Białej i osoby trenera Ryszarda Króla (VI Dan Jujitsu, III Dan Karate, III Dan Kobudo).
1994 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie powstał Polski Związek Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych I.P. SYSTEM, który określił kierunki rozwoju i zunifikował system nauczania Combat Jujitsu.

COMBAT JUJITSU – kompilacja technik walki i obrony oraz taktyki działania w sytuacjach trudnych oparta na systemach walki w bezpośrednim kontakcie. System szybkiego nauczania, który jest istotą odróżniającą od innych systemów, którą podzielono na panele taktyczne odpowiednie do charakteru zagrożeń występujących w danej grupie zawodowej (wojskowej, policyjnej, służb specjalnych). Szczególnie starannie dopracowano po konsultacjach panele taktyczne związane z ekstremalnymi sytuacjami w ochronie osobistej, w działaniach grup specjalnych. Combat Jujitsu nadal będzie się rozwijać z uwagi na zmieniający się charakter działań przestępczych i terrorystycznych, do których dostosowuje się stale grupa instruktorska i trenerska wypracowująca nowe formy działania, a także, co nie jest bez znaczenia liczne kontakty i treningi z mistrzami innych systemów, które dają nowe rozwiązania i pomysły. W chwili obecnej wyróżnia się formy:
militarną – wyłącznie dla jednotek wojskowych i antyterrorystów (brutalne formy walki),
cywilną – dla służb ochrony i konwojów (brutalne formy obrony w sytuacjach zaskoczenia).