Informacje o Związku

Struktura: Stowarzyszenie – zgodnie z wytycznymi Ustawy o stowarzyszeniach

Zarząd: 5-cio osobowy, członkowie to instruktorzy-trenerzy o uprawnieniach państwowych, specjaliści resortowi MON, MSWiA, byli szkoleniowcy jednostek specjalnych MON, wykładowcy akademiccy, członkowie innych stowarzyszeń o podobnym profilu.

 • Prezes: Mgr inż. Ryszard Król
 • V-ce Prezes: Artur Krzaczyński
 • V-ce Prezes: Jacek Bożejko

Sekretarz: Ryszard Kierzkowski

Zakres i kierunki działalności:Integracja środowisk trenerskich i instruktorskich wokół idei wypracowywania modułów szkoleniowych i skutecznych metod nauczania przy szkoleniu grup zawodowych szczególnie zagrożonych w różnych resortach (programy taktyki i technik działania w ekstremalnych zagrożeniach)

 • rozwijanie współpracy z MON w zakresie szkolenia młodzieży w sportach obronnych
 • organizacja systemu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych doskonalących zawodowo instruktorów resortowych i Związku I.P. SYSTEM w szczególności w zakresie programu szkolenia strzeleckiego w ochronie konwojów i osobistej oraz taktyki ochrony, metod podejmowania interwencji oraz zwalczania terroryzmu
 • opracowywanie nowych algorytmów działań i techniczno-taktycznych rozwiązań przeciwstawnych zmieniajacych się metodom działania grup przestępczych na terenie Polski i krajów UE
 • współpraca z analogicznymi organizacjami i przedtawicielstwami na terenie Europy realizujacymi szkolenia o profilu antyterrorystycznym i obronnym
 • współdziałanie z organizacjami harcerskimi i studenckimi w zakresie szkoleń i obozów treningowych o profilu obronnym i bezpieczeństwa
 • unifikacja metod szkoleniowych i algorytmów działania w sytuacjach ekstremalnych zagrożeń
 • organizacja kursów instruktorskich i doskonalacych w zakresie technik obronnych i strzelectwa poszerzanych o panele techniczno – metodyczne użyteczne w danym resorcie lub grupie zawodowej /mundurowej/
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi na „Forum Na Rzecz Ofiar Przestepstw” /przy Ministerstwie Sprawiedliwości/
 • pozyskiwanie i doszkalanie wysoko kwalifikowanych cywilnych instruktorów sportów walki na potrzeby doskonalenia i tworzenia nowych metod zwalczania terroryzmu oraz zastosowań wojskowych
 • konsulting i opracowywanie programów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i szkoleń praktycznych dla personelu instytucji rządowych i resortowych
 • pomoc i współdziałanie ze szkołami średnimi z klasami o poszerzonym programie Przysposobienia Wojskowego.
 • Powstanie Związku : 1994 r .Inicjatywa specjalistów – resortu MON, MSWiA, członków PolskiegoTowarzystwa Kryminalistycznego, instruktorów i trenerów cywilnych PZ Karate