Program Bezpieczne Dzieciństwo

POLSKI ZWIĄZEK INSTRUKTORÓW I TRENERÓW FORMACJI OCHRONNYCH
„I.P. SYSTEM”
PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE
„DZIAŁANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ”

PROGRAM „BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO” – realizowany już od 1998 r. w systemie nauczania Polskiego Związku Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych „I.P. SYSTEM” na terenie szkól podstawowych uzyskał pozytywną opinie Dyrektora Fundacji „Dziecięce Listy do Świata” dr Krystyny Kmiecik – Baran z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Kuratoriów Oświaty, Dyrekcji Szkól i Ośrodków Pomocy społecznej i jako jedyny program w kraju nie tylko uczy rozpoznania niebezpieczeństw i praktycznych metod działania w zagrożeniu ale również motywuje i zachęca do wzajemnej pomocy w trudnych sytuacjach…

Mając na względzie wzrastające zagrożenie naszych Dzieci w związku z nasilającym się tempem życia, szczególnymi problemami szerzącego się chuligaństwa, wymuszeniami, narkomania i aktami agresji rówieśników zespól pedagogów, trenerów sportów walk i policyjnych psychologów wypracował unikalna metodykę i zakres techniczny programu treningowego dla dzieci szkól podstawowych i gimnazjum realizowany już w kilkudziesięciu szkołach na terenie kraju…

…. Chcemy chronić najmłodszych, ucząc ich radzenia sobie w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach …

ZAŁOŻENIA:
. Zapoznanie dzieci z rodzajami zagrożeń : na terenie, w drodze „do” i „ze” szkoły oraz w specjalnym panelu tematycznym dotyczącym przetrwania w nieznanym mieście nauczenie właściwych reakcji i taktyki w zagrożeniu
. Przedstawienie zagrożeń narkomania i jej następstw
. Nauka podstawowych form samoobrony, rozpoznania i unikania zagrożeń
. Nauczenie dzieci radzenia sobie w trudnych sytuacjach wywołanych kontaktem z żywiołami przyrody w ramach elementarza surwiwalu

REALIZACJA:
Wspólnie z dyrekcjami szkół i samorządami rodziców – jako zajęcia pozalekcyjne dostępne dla rodziców i metodyków WF We współpracy z gminami, z Wydziałami Kultury – szczególnie w okresie wakacyjnym lub ferii dla dzieci z rodzin zagrożonych patologia społeczną

Instruktorzy o uprawnieniach państwowych po specjalnym przeszkoleniu licencyjnym Związku „I.P. SYSTEM”,
specjaliści policyjni, pedagodzy…