Programy szkoleniowe

I. Programy szkoleniowe grup cywilnych i bezpieczeństwa biznesu w zakresie działań w sytuacjach zagrożenia.

[ulist style=”2″]
Szkolenia combat jujitsu dla grup instruktorskich oraz młodzieży i dorosłych
Szkolenia dla kobiet
Szkolenia dla biznesmenów
Bezpieczne dzieciństwo
Kursy instruktorskie
Szkolenia personelu sklepów w zakresie bezpieczeństwa
Szkolenia z taktyki i techniki jazdy specjalnej
Organizacja imprez integracyjnych i survivalowych dla dzieci i młodzieży
Organizacja obozów dla dzieci i młodzieży z elementami combat
Szkolenie specjalne personelu hoteli
Szkolenia specjalistyczne przedstawicielstw finansowych i ambasad
Szkolenia strzeleckie – podstawowe, IPSC[/ulist]

II. Programy szkoleniowe dla służb mundurowych i grup zawodowych szczególnie zagrożonych.

[ulist style=”2″]Kursy licencyjne dla pracowników ochrony fizycznej
Kursy grup interwencyjnych i konwojowych (dziłania w sytuacjach zagrożeń)
Grupy ochrony imprez masowych
Kursy ochrony osobistej (dwustopniowe)
Szkolenia strzeleckie: taktyczne, bojowe, inne
Szkolenia w zakresie jazdy specjalnej grup ochrony osób i konwojów połączone z treningiem taktyki ochrony i strzelaniem.
Taktyka i technika interwencji oraz posługiwanie się pałką TONFA
Szkolenia specjalistyczne na kierunkach określonych przez służby mundurowe
Szkolenia taktyczno – techniczne dla straży miejskiej, leśnej i leśników
Audyty systemów bezpieczeństwa dla dużych instytucji
Plany ochrony i systemów zabezpieczeń technicznych oraz fizycznych[/ulist]

tel. 606 177 228