W życiu najważniejsze jest bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich. Żyjemy w świecie coraz bardziej niebezpiecznym. Każdy z nas powinien umieć obronić siebie i najbliższych.

Treningi klubowe systemu wojskowego
„Walka w bliskim kontakcie”
warsztaty szkoleniowe
„Działania w sytuacjach ekstremalnych”
dla Kobiet i Mężczyzn z kręgów biznesowych
kursy posługiwania się środkami podręcznymi w walce ulicznej (street fighting)

Zajęcia dzieci 10-12 lat z samoobrony wg. program „Bezpieczne dzieciństwo”

Treningi dla dzieci 12-16 lat  z zakresu
Combat Ju-Jitsu i Karate /formy samoobrony

Szkolimy żołnierzy i jednostki specjalne obu resortów już od 26lat w ramach
podpisanych porozumień… wychodzimy dziś naprzeciw również osobom
cywilnym…
sekcja strzelań dynamicznych /dla dorosłych, młodzieży akademickiej
sekcja strzelań taktycznych / Żołnierze, Policjanci ,Straż Miejska, studenci
Wydziałów Bezpieczeństwa/

kursy doskonalenia zawodowego służb resortowych oraz pracowników ochrony z zakresu strzelań taktycznych i działań konwojowych szkolenia specjalistyczne Jednostek Wojskowych / taktyka działań nie regularnych, teren zurbanizowany /

Treningi klubowe dla kobiet z zakresu Combat Ju-Jitsu / Karate kursy samoobrony dla kobiet i personelu dydaktycznego szkolenia specjalistyczne w zakresie technik interwencji i obezwładniania dla personelu medycznego i Ratowników Medycznych

O nas w mediach

Partnerzy