Eksperci Polskiego Związku Trenerów i Instruktorów Formacji Ochronnych I.P. System w swej działalności zajmują się:

  • wydawaniem ekspertyz i opinii w zakresie techniki samochodowej (w tym pojazdów wojskowych i specjalnych),
  • wydawaniem ekspertyz w zakresie przyczyn uszkodzeń doraźnych, wypadkowych i eksploatacyjnych, w sprawach o ustalenie odpowiedzialności za szkody materialne w procesie eksploatacji pojazdów,
  • wydawaniem ekspertyz w zakresie analizy i rekonstrukcji wypadków drogowych lub innych wypadków w procesie eksploatacji pojazdów