Do głównych zadań komisji należy opracowywanie nowych algorytmów działań taktycznych i technik podejmowania interwencji dostosowanych do różnego poziomu zmieniających się zagrożeń, dla wybranych służb porządku publicznego.

 

W szczególności w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń specjalistycznych dotyczących :

  • ochrony fizycznej obiektów pierwszej kategorii ważnych dla obronności Państwa,
  • taktyki działań w sytuacjach ekstremalnych zagrożeń atakami terrorystycznymi w instytucjach szczególnie zagrożonych
  • podejmowania interwencji przez organy porządkowe w grupach szczególnego ryzyka / imprezy masowe, środki komunikacji /
  • taktyki i technik interwencji w działaniach pościgowych i poszukiwawczych
  • stosowania środków przymusu bezpośredniego, w tym pałki służbowej w sytuacjach ekstremalnych zagrożeń,
  • działań ewakuacyjnych administracji i kadry kierowniczej w obiektach użyteczności publicznej
  • działań poligonowych jednostek mundurowych i cywilnych w zakresie działań konwoju w sytuacjach zagrożenia
 • opracowywania procedur bezpieczeństwa ochrony fizycznej i technicznej połączonych z treningiem taktycznym i  szkoleniem strzeleckim personelu