INFORMACJE OGÓLNE

Geneza organizacji

W czasach, gdy świat przestępczy wykazuje się coraz większą bezwzględnością i brutalnością eliminując bez wahania osoby poddające się bez walki, gdy napady na urzędy pocztowe i banki to codzienność, a perspektywa zetknięcia się z bezwzględnością terroru wydaje się całkiem realna, konieczne staje się poszukiwanie nowych metod szkolenia w zakresie sytuacji ekstremalnych. Analiza zaistniałych sytuacji wskazywała na konieczność wypracowania metod treningowych, również z zakresu psychologii agresji, spójnych z odpowiednią taktyką działania oraz technikami interwencji. Do tego potrzebny był zespół metodyków i praktyków o dużym doświadczeniu…

Doceniając znaczenie ten fakt, w 1992 roku przeprowadzono pierwsze szkolenie dla potrzeb Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w zakresie taktyki i technik interwencji i dla kadry trenerskiej – przy udziale zagranicznych instruktorów z Austrii i Niemiec – w zakresie nowego systemu – combat jiu-jitsu.

W celu systematycznego rozwijania idei bezpieczeństwa i walki z przestępczością w 1994 r., z inicjatywy Generała Marka Papały, oraz płk dr Zdzisława Ciopińskiego, powołano oficjalne w Centrum Szkolenia Policji Polski Związek Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych IP SYSTEM.

To właśnie nasz zespół trenerski przeszkolił kadrę Zakładu Taktyki i Technik Interwencji w CSP w Legionowie i opracował do 1995r. techniczny i merytoryczny zakres programu technik podejmowania interwencji i obezwładniania dla Policji oraz Straży Miejskich (na bazie porozumienia z Komendą CSP)  oraz za zgodą UKFiT i pozytywnych opiniach i pomocy wszystkich służb, zrealizował pierwszy i jedyny w kraju kurs „Instruktor Taktyki Ochrony” (uprawnienia państwowe otrzymało 12 absolwentów) oraz „Instruktor Taktyki i Technik Interwencji” z uprawnieniami państwowymi do szkoleń w posługiwaniu się pałką typu „Tonfa”.

Polski Związek Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych „IP.SYSTEM” powstał z inicjatywy specjalistów resortów MON, MSWiA, członków Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, instruktorów i trenerów cywilnych Polskiego Związku Karate i Polskiego Związku JU-JITSU. Jako strukturę organizacyjną przyjęto formę stowarzyszenia – zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 nr 79, poz. 855). Członkowie Związku to instruktorzy-trenerzy o uprawnieniach państwowych, specjaliści resortowi MON, MSWiA, byli szkoleniowcy jednostek specjalnych, wykładowcy akademiccy oraz członkowie innych stowarzyszeń o podobnym profilu. Na początku z siedzibą w Bielsku-Białej, obecnie w Warszawie. Zrzesza 82 trenerów i instruktorów w całym kraju, niemal w każdym wojewódzkim mieście jest reprezentant organizacji.

Informacje o Związku

 

Pod względem struktury jesteśmy stowarzyszeniem rejestrowym działającym na podstawie Ustawy o stowarzyszeniach; reprezentowanym przez 5-cio osobowy Zarząd w składzie:

Prezes: Ryszard Król

V-ce Prezes: Piotr Preibisch

V-ce Prezes: Maciej Freliszek

Skarbnik :    Jerzy Zawada

Sekretarz:     Michalina Jeż

Członkami naszej organizacji są osoby związane z tematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa: instruktorzy-trenerzy o uprawnieniach państwowych, specjaliści resortowi MON, MSWiA, byli szkoleniowcy jednostek specjalnych MON, wykładowcy akademiccy, członkowie innych stowarzyszeń o podobnym profilu.W ramach działalności statutowej na przestrzeni lat powołano liczne komisje tematyczne skupiające specjalistów z danych zagadnień.

Komisje tematyczne

 

W ramach działalności statutowej na przestrzeni lat powołano liczne komisje tematyczne skupiające specjalistów z danych zagadnień.

Wszyscy to pasjonaci swoich działań skupieni  są w komisjach:

  • Komisja Taktyki i Technik Interwencji
  • Komisja Taktyki Specjalnej /dla potrzeb MON
  • Komisja Strzelecka
  • Komisja ds. Bezpieczeństwa i RODO / POIN
  • Komisja ds. Ratownictwa Medycznego i wysokościowego
  • Komisja ds. Straży Leśnych
  • Komisja Rzeczoznawców
  • Komisja Sportów Walki

Rada trenerów Sportów Walki

Chętnie wspieramy wszelkie inicjatywy nie tylko sportowe ale przede wszystkim dotyczące
bezpieczeństwa szeroko pojętego, współdziałając z klubami sportów walki oraz szerokim gremium
trenerskim w całym kraju.
Podejmujemy współpracę z samorządami lokalnymi i jesteśmy zdecydowani udostępnić nasze
zespoły specjalistów z ich kilkudziesięcioletnim doświadczeniem szkoleniowym do najtrudniejszych
tematów związanych z bezpieczeństwem grup zawodowych szczególnie zagrożonych , biznesowych,
młodzieży oraz dzieci.
Realizujemy wspólne warsztaty i kursy doskonalące instruktorów sportów walki w zakresie zastosowań militarnych, bezpieczeństwa i ochrony osób.

Oferujemy Państwu sprawdzony w wielu instytucjach rządowych i samorządowych program szkolenia z zakresu prewencji kontr terrorystycznej i zwalczania przemocy. Zakres programowy obejmuje elementy psychologii agresji i manipulacji  w krytycznej sytuacji, wzbogacony o taktykę i techniki obrony własnej i współdziałania  z  organami porządku prawnego.