Kadra Placówek Medycznych

Dla placówek medycznych ( izby przyjęć ) oraz dla potrzeb ratowników medycznych proponujemy realizację  sprawdzonego programu szkolenia z zakresu podejmowania interwencji wobec agresywnych pacjentów. Program ten był przez wiele lat realizowany jako obowiązkowy w w szkołach wyższych i policealnych w klasach ratownik medyczny. Obecnie został wzbogacony o elementy taktyki postępowania z osobami pod wpływem narkotyków i agresywnych osób używających niebezpiecznych narzędzi. Całość programu spinają symulacje sytuacji w miejscach pracy kursantów z uwzględnieniem aspektów prawnych  art 25, 26 KK.

Całe szkolenie jest certyfikowane oraz wydawane zaświadczenie o podniesieniu kwalifikacji zawodowych.