Personel i Kadry Dydaktyczne

„TAKTYKA I TECHNIKI PODEJMOWANIA INTERWENCJI ORAZ SAMOOBRONY W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH PERSONELU I KADRY DYDAKTYCZNEJ”

Pod względem treści szkolenia program umożliwia nie tylko przygotowanie kursanta do
obrony przed niespodziewanym atakiem i zagrożeniem ze strony
agresywnego wychowanka, ale również  uczy  prawidłowego współdziałania z organami porządku publicznego. Szkolenie odbywa się w miejscu pracy w możliwie zbliżonych warunkach do naturalnych. Wszystkie podjęte działania zawierają się w obszarze art. 25 i 26 KK