INFORMACJE OGÓLNE

Geneza organizacji

W czasach, gdy świat przestępczy wykazuje się coraz większą bezwzględnością i brutalnością eliminując bez wahania osoby poddające się bez walki, gdy napady na urzędy pocztowe i banki to codzienność, a perspektywa zetknięcia się z bezwzględnością terroru wydaje się całkiem realna, konieczne staje się poszukiwanie nowych metod szkolenia w zakresie sytuacji ekstremalnych. Analiza zaistniałych sytuacji wskazywała na konieczność wypracowania metod treningowych, również z zakresu psychologii agresji, spójnych z odpowiednią taktyką działania oraz technikami interwencji. Do tego potrzebny był zespół metodyków i praktyków o dużym doświadczeniu…

Doceniając znaczenie ten fakt, w 1992 roku przeprowadzono pierwsze szkolenie dla potrzeb Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w zakresie taktyki i technik interwencji i dla kadry trenerskiej – przy udziale zagranicznych instruktorów z Austrii i Niemiec – w zakresie nowego systemu combat jiu-jitsu.

W celu systematycznego rozwijania idei bezpieczeństwa i walki z przestępczością w 1994 r., z inicjatywy Generała Marka Papały, oraz płk dr Zdzisława Ciopińskiego, powołano oficjalne w Centrum Szkolenia Policji Polski Związek Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych IP SYSTEM.

To właśnie nasz zespół trenerski przeszkolił kadrę Zakładu Taktyki i Technik Interwencji w CSP w Legionowie i opracował do 1995r. techniczny i merytoryczny zakres programu technik podejmowania interwencji i obezwładniania dla Policji oraz Straży Miejskich (na bazie porozumienia z Komendą CSP)  oraz za zgodą UKFiT i pozytywnych opiniach i pomocy wszystkich służb, zrealizował pierwszy i jedyny w kraju kurs „Instruktor Taktyki Ochrony” (uprawnienia państwowe otrzymało 12 absolwentów) oraz „Instruktor Taktyki i Technik Interwencji” z uprawnieniami państwowymi do szkoleń w posługiwaniu się pałką typu „Tonfa”.

Informacje o Związku

 

 

Pod względem struktury jesteśmy stowarzyszeniem rejestrowym działającym na podstawie Ustawy o stowarzyszeniach; reprezentowanym przez 5-cio osobowy Zarząd w składzie:

Prezes: Ryszard Król

V-ce Prezes: Piotr Preibisch

V-ce Prezes: Maciej Freliszek

Skarbnik :    Jerzy Zawada

Sekretarz:     Michalina Jeż

Członkami naszej organizacji są osoby związane z tematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa: instruktorzy-trenerzy o uprawnieniach państwowych, specjaliści resortowi MON, MSWiA, byli szkoleniowcy jednostek specjalnych MON, wykładowcy akademiccy, członkowie innych stowarzyszeń o podobnym profilu.W ramach działalności statutowej na przestrzeni lat powołano liczne komisje tematyczne skupiające specjalistów z danych zagadnień.

Komisje tematyczne

 

W ramach działalności statutowej na przestrzeni lat powołano liczne komisje tematyczne skupiające specjalistów z danych zagadnień.