Od 2007 roku w ramach Polskiego Związku Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych „I.P.SYSTEM”, rozpoczęła działalność statutowa „Komisja Bezpieczeństwa”. W skład niniejszej komisji wchodzą specjaliści ds. bezpieczeństwa posiadający długoletnie doświadczenie zdobyte w resorcie Obrony Narodowej oraz resorcie Spraw Wewnętrznych. Są to wysokiej klasy specjaliści posiadający stosowne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego (Tajne, Ściśle Tajne), przeszkolenie specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych (Pełnomocników ds. OIN, inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratorów systemów i sieci teleinformatycznych), specjalistyczne przeszkolenie w zakresie systemów ochrony technicznej, inwestorów systemów zabezpieczeń technicznych oraz stosowne zaświadczenia kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz pracowników ochrony technicznej.

Do głównych zadań komisji należy podejmowanie działań na zlecenie podmiotów gospodarczych w zakresie:

organizowania i prowadzenia szkoleń specjalistycznych dotyczących :

  • ochrony fizycznej obiektów (organizacji, przedsiębiorstw),
  • ochrony technicznej obiektów (organizacji, przedsiębiorstw),
  • organizacji systemów ochrony (organizacji, przedsiębiorstw),
  • organizacji systemów przepustkowych i identyfikacyjnych (organizacji, przedsiębiorstw),
  • wdrażania polityki bezpieczeństwa (organizacji, przedsiębiorstw),
  • organizacji Pionu Bezpieczeństwa (organizacji, przedsiębiorstw),
  • przeciwdziałania atakom socjotechnicznym oraz wywiadowi gospodarczemu,
 • opracowywania planów ochrony obiektów podlegających ochronie obowiązkowej (według metodyki KG Policji),
 • opracowywania planów ochrony obiektów nie podlegających obowiązkowej ochronie (na podstawie autorskiej metodyki),
 • opracowywania analiz zagrożeń dla bezpieczeństwa obiektu, wykonywania audytu bezpieczeństwa w zakresie ochrony fizycznej i technicznej obiektu,
 • opracowywania procedur bezpieczeństwa ochrony fizycznej i technicznej obiektów I kategorii